Loading...

 

 ÜKD - EVRİM SÜRÜYOR ÇALIŞMA GRUBU 

   ÜKD Evrim Sürüyor Çalışma Grubu’nun amacı çeşitli toplantılar, sempozyum, panel gibi etkinlikler, öğretmenlere yönelik çalışmalarla evrimi ve daha genel olarak bilimi toplumsal alanda yaygınlaştırmaktır. Üniversite Konseyleri Derneği içinde çalışma yürüten bu topluluk biyoloji ve temel bilimlerin diğer alanlarından, tıp, veteriner ve eğitim fakültelerinden akademisyenler, lisans ve lisansüstü öğrencileri ile biyoloji öğretmenlerinden oluşmaktadır. Ve evrimle ilgilenenleri, bu konunun daha yaygın şekilde paylaşılmasına katkı yapmak isteyenleri bünyesine katmayı hedeflemektedir. Tüm toplumunun ve özellikle gençlerimizin akılları bilim dışı safsatalarla karartılırken, çalışma grubumuz daha aydınlık bir gelecek için bilimi savunma sorumluğuyla yola çıkmıştır. 

 

Çalışmalarımız:

"Evrim, Bilim ve Eğitim Sempozyum"ları 

"Evrimi Anlatıyoruz" Gezileri

Öğretmen Çalıştayı

"Evrimi Savunuyorum" etkinlikleri 

Çocuk Atölyesi

 


Broşürlerimiz:

(indirebilirsiniz)

"Fosil sergisi mi dediniz?" broşürü

Tanıtım broşürü