Loading...

 

 ÜKD - EVRİM SÜRÜYOR ÇALIŞMA GRUBU

  ÜKD Evrim Sürüyor Çalışma Grubu’nun amacı çeşitli toplantılar, sempozyum, panel gibi etkinlikler, öğretmenlere yönelik çalışmalarla evrimi ve daha genel olarak bilimi   toplumsal alanda yaygınlaştırmaktır. Üniversite Konseyleri Derneği içinde çalışma yürüten bu topluluk biyoloji ve temel bilimlerin diğer alanlarından, tıp, veteriner ve eğitim   fakültelerinden akademisyenler, lisans ve lisansüstü öğrencileri ile biyoloji öğretmenlerinden oluşmaktadır. Ve evrimle ilgilenenleri, bu konunun daha yaygın şekilde               paylaşılmasına katkı yapmak isteyenleri bünyesine katmayı hedeflemektedir. Tüm toplumunun ve özellikle gençlerimizin akılları bilimdışı safsatalarla karartılırken, çalışma   grubumuz daha aydınlık bir gelecek için bilimi savunma sorumluğuyla yola çıkmıştır.

 

 

Çalışmalarımız:

"Evrim, Bilim ve Eğitim Sempozyum"ları 

"Evrimi Anlatıyoruz" Gezileri

Öğretmen Çalıştayı

"Evrimi Savunuyorum" etkinlikleri 

Çocuk Atölyesi


Broşürlerimiz:

"Fosil sergisi mi dediniz?" broşürü

Tanıtım broşürü