Loading...

Evrimsel Tıp Sempozyumu

Tıbbın temel amacı sağlığı ve hastalıkları olabildiğince iyi tanımlamak, bu temel anlayış üzerinde sağlığın sürdürülmesi ve hastalıkların tedavisini sağlamaktır.

Bu temel amaca hizmet etmek üzere, canlı organizmanın yapı ve fonksiyonlarının en iyi şekilde anlaşılması tıbbın bütün alanları için son derecede önemlidir; tıp eğitiminin ilk yılları da bu temel amaca yönelik olarak düzenlenmiştir. Bunun üzerine hastalık nedenleriyle ve buna paralel olarak tedavi yaklaşımlarıyla ilgili bilgiler inşa edilir. Klasik tıp eğitiminde bu bilgiler hemen her zaman bir neden-sonuç ilişkisi çerçevesinde düzenlenmiştir. Yani, bu bilgiler genel olarak sağlık ve hastalıkla ilgili “nasıl” sorularının yanıtlarını oluştururlar.

Evrimsel tıp yaklaşımı ise hastalık nedenlerinin organizmanın şimdiki ve evrimsel çevresi ile bütünlük içinde anlaşılmasını ilkesini benimser. Yani, sağlık ve hastalıkla ilgili olarak “neden” sorularına yanıt arar. Bu anlayış hasta ve hastalığa farklı ve doğaya daha saygılı bir yaklaşımı beraberinde getirir. Bu anlamda, farklı tanı ve tedavi yöntemleri öneren yeni bir tıp ekolü olmaktan çok, tıp alanındaki devasa bilgi birikiminin yorumlanmasına ve anlaşılmasına farklı bir yaklaşım getirdiği düşünülebilir.

Evrimsel biyoloji gelişmiş ülkelerin önde gelen tıp fakültelerinde temel tıp disiplinleri arasında yerini almıştır. Sağlam bir evrimsel biyoloji “kültürünün” tıp alanında çalışan bilim insanlarının ve hekimlerin mesleki yaklaşımlarını yakından etkilediği bir gerçektir.

Ülkemizde, tıp fakültelerinin küçük bir bölümünde çok az sayıdaki dersle temsil edilen bu temel tıp disiplininin öneminin anlaşılması, karmaşıklığı giderek artan ve zaman zaman insancıl niteliklerini kaybetmeye başlayan tıp mesleğinin geleceği açısından vazgeçilmezdir.

Bu sempozyum esas olarak ülkemizde Evrimsel Tıp yaklaşımı konusunda farkındalık yaratmayı amaçlamıştır. Bu nedenle, evrimsel biyoloji ve/veya evrimsel tıp alanında derinlemesine bilimsel tartışmalardan çok, özelllikle tıp eğitiminin farklı kademelerinde evrimsel tıp kavramlarına nasıl yer verilebileceğine yönelik stratejik çalışmalar hedeflenmektedir. Tıbbın bütün alanlarından bilim insanlarının katkıda bulunabileceği ve yararlanabileceği bir tartışma ortamının oluşturulması temel amaçlar arasındadır.

Türkiye’deki tıp eğitimine yeni bir soluk getirmesini umduğumuz bu sempozyuma ilgi duyan öğretim üyesi, öğrenci, hekim, herkesi katılmaya davet ediyoruz.

Evrimsel Tıp Topluluğu sitesi için tıklayınız.

 

Program:

10.00-10.30 AÇILIŞ

10.30-11.30 Varyasyon ve kalıtım (Hasan Hüseyin Başıbüyük)

11.30-11.45 Kahve arası

11.45-12.45 Evrim ve insan: insan çeşitliliğinin kökeni (Battal Çıplak)

12.45-14.00 Yemek

14.00-15.00 Evrimsel tıbbın ilkeleri ve tıp pratiğine uygulanması (Oğuz K. Başkurt)

15.00-15.30 Kahve arası

15.30-17.30 Panel-Çalıştay – Evrimsel biyoloji tıp eğitiminde nasıl yer almalı?

17.30 KAPANIŞ

_

Düzenleme kurulu

Prof.Dr. Şevket Ruacan
(Koç Üniveritesi Tıp Fakültesi Dekanı)
Prof.Dr. Oğuz K. Başkurt
(Koç Üniveritesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi)
Prof.Dr. Battal Çıplak
(Akdeniz Üniveritesi Fen Fakültesi Öğretim Üyesi)
Prof.Dr. Hilmi Uysal
(Akdeniz Üniveritesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi)

Tarih: 
15 Temmuz 2013

Yer: 
Koç Üniversitesi, Sarıyer, İstanbul