Loading...

II. Evrim, Bilim ve Eğitim Sempozyumu

BİLİM KURULU

Prof. Dr. Aslı Tolun - Boğaziçi Üniversitesi            
            
Öğr. Gör. Dr. Ayhan Sol - ODTÜ            
            
Prof. Dr. Aykut Kence - ODTÜ            
            
Prof. Dr. Battal Çıplak - Akdeniz Üniversitesi            
            
Prof. Dr. Celal Şengör - İTÜ            
            
Yrd. Doç. Dr. Cemal Ün - Yıldız Teknik Üniversitesi            
            
Prof. Dr. Fevzi Bardakçı - Adnan Menderes Üniversitesi            
            
Yrd. Doç. Dr.Hasan Aydın - Ondokuz Mayıs Üniversitesi            
            
Prof. Dr. H. Hüseyin Başıbüyük - Cumhuriyet Üniversitesi            
             
Doç. Dr. İslam Gündüz - Ondokuz Mayıs Üniversitesi            
            
Prof. Dr. İzge Günal - Dokuz Eylül Üniversitesi            
            
Prof. Dr. Mahinur Akkaya - ODTÜ            
            
Prof. Dr. Mehmet Özdoğan - İstanbul Üniversitesi            
            
Doç. Dr.Oğuz Altungöz - Dokuz Eylül Üniversitesi            
            
Yrd. Doç. Dr. Oğuz Özdemir - Muğla Üniversitesi            
            
Prof. Dr. Sema Ergezen - Marmara Üniversitesi            
            
Prof. Dr. Serdar Demirgören - Ege Üniversitesi            
            
Öğr.  Gör. Dr. Serhat İrez - Marmara Üniversitesi            
            
Doç. Dr.Süphan Karaytuğ - Mersin Üniversitesi            
            
Prof. Dr. Yaman Örs - Akdeniz Üniversitesi            
            
Yrd. Doç. Dr.Zeki Apaydın - Ondokuz Mayıs Üniversitesi