Loading...

II. EVRİM, BİLİM VE EĞİTİM SEMPOZYUMU

Türlerin kökeni'nin yayınlanmasının 150. yılında

II. Evrim, Bilim ve Eğitim Sempozyumu

Evrim düşüncesi, Charles Darwin’ in Türlerin Kökeni Üzerine adlı eserinin 1859 yılında yayımlanmasıyla birlikte tarihte ilk kez bilimsel temele kavuştu. Aradan geçen 150 yıl boyunca bilimin yoğun sorgulamasından başarıyla çıkan ve yeryüzündeki canlı çeşitliliğini en iyi şekilde açıklayan evrim kuramı, özellikle 20. yüzyıl boyunca keşfedilen yeni taşıllar ve bilimin her dalında yapılan çalışmalarla daha da güçlü konuma geldi. Dahası evrimsel bilgi birikimi, tıp, tarım, doğal hayatı koruma gibi çok çeşitli alanlarda bilimsel ve teknolojik gelişmelerin önünü açtı.

Charles Darwin’ in somutlaştırdığı evrim kuramı, ortaya atıldığından bu yana evrim ve bilim karşıtlığının hedefi olmuştur. Bu bağlamda evrime ve bilime karşı yürütülen  çok yoğun kampanyalar sonucunda bilimsel gerçeklerin geniş toplum kesimlerine ulaşımı engellenmektedir. Ne yazık ki ülkemizde de durum farklı değildir. Bilim karşıtlığına 1985 yılında öğretim programlarında  yer verilmeye başlanmış ve Türkiye  2000’li yıllarda Dünya’da ilk ve orta öğretimde bilimsel yöntemi yanlış öğreten tek laik ülke olarak ön plana çıkmıştır. Hatta, inanç ile bilim insan düşüncesinin birbiri ile çatışan karşıt ürünleriymiş gibi tanıtılarak, toplumun değer yargıları üzerinden yoğun bir kampanya yürütülmektedir. Bunun bir sonucu olarak, 34 çağdaş ülke arasında yapılan bir çalışmada evrim ve bilimin benimsenmesi açısından Türkiye, son sırada yer almaktadır.

Evrim, bilim ve toplumsal gelişme arasında sıkı bir ilişkinin olduğu yadsınamaz. Bu gerçekten yola çıkarak, “doğal seçilim yoluyla evrim” kuramını bizlere ilk tanıtan ‘Türlerin Kökeni Üzerine’ kitabının yayımlanmasının 150. yılında “II. Evrim, Bilim ve Eğitim Sempozyumu”nu düzenliyoruz. Konunun uzmanı bilim insanları ile eğitimcilerin konuşmacı olarak yer alacağı sempozyumda, hem evrim kuramı ayrıntılı olarak tanıtılacak, hem de çeşitli alanlardaki uygulamaları ele alınacaktır. Sempozyum aracılığı ile kuramı ve bilimsel düşünceyi kamuoyuna doğru şekilde tanıtmayı, toplum-bilim bağının güçlendirilmesini, mevcut önyargıların yıkılmasını ve ülkemizin ilerlemesine ve aydınlanmasına katkı sunmayı  amaçlamaktayız.

II. Evrim, Bilim ve Eğitim Sempozyum Programı

1. Gün

09:30 09:35 Açılış Konuşması - İzge Günal

Evrime Giriş

09:35 10:05 “Wallace-Darwin’den Bugüne Evrim: Evrimsel Genetik” Ergi Deniz Özsoy

10:05 10:35 “Darwin ve fosilleri: Evrimin Kanıtları” Mehmet Sakınç

10:35 10:50 Sorular

10:50 10:55 Ara

Evrimsel Düşüncenin Tarihi ve Evrim Felsefesi

10:55 11:15 “Bilimsel Felsefe, Bilimsel Kuramlar ve Evrim Kuramı” Yaman Örs

11:15 11:35 “Darwin'e Kadar Evrim Görüşleri” Celal Şengör

11:35 11:55 “Farklı Bilim Paradigmaları Bağlamında Evrim” Zeki Apaydın

11:55 12:15 “Tasarım Argümanı” Güncel Önkal

12:15 12:35 Sorular

12:35 13:55 Öğle arası

Günlük Yaşamımızda Evrim ve Evrime Örnekler

13:55 14:15 “Evrimin insanlarda gözlenmesi ve insanla ilgili evrim uygulamaları” Aslı Tolun

14:15 14:35 “Kanser, Bağışıklık Sistemi ve Evrim" Şevket Ruacan

14:35 14:55 “Moleküler Sitogenetik ve Evrim” Oğuz Altungöz

14:55 15:15 “Türkiye’de Mağara Yarasalarının Moleküler Ekoloji, Evrim ve Korunması” Raşit Bilgin

15:15 15:35 Sorular

15:35 15:40 Ara

Evrim ve Diğer Disiplinler

15:40 16:00 “Bir Fizikçi Gözü ile Evrim” Ayşe Erzan

16:00 16:20 “Evrenin Evrimi” Kerem Cankoçak

16:20 16:40 “Yerküre’nin Evrimi” Ferhat Özçep

16:40 17:00 Sorular Toplumda Evrim Tartışması

17:00 17:20 “Feleğin Çeperinden Geçen Kuyrukluyıldız: Evrenin Merkezinden Yolculuk” Yavuz Ekşi

17:20 17:40 “Türk Toplumu’nun Evrim Fikrine İlişkin Profili” Oğuz Özdemir

17:40 18:00 “Türkiye Basınında Evrim Haberlerinin Temsili” Gülseren Adaklı, Murat Gülsaçan, Ömer Gökçümen

18:00 18:20 Sorular

 

2. Gün

Evrimsel Düşüncenin Tarihi ve Evrim Felsefesi (devam)        
         
09:30    09:50    “Evrim Felsefesi” Vural Yiğit

09:50    10:10    “İslam Klasik Çağında Varlık ve Oluşa Farklı Yaklaşımlar” Hasan Aydın

10:10    10:30    “Evrim ve İnsan Doğası” Mehmet Elgin

10:30    10:50    Sorular

10:50    10:55    Ara

Evrim ve Diğer Disiplinler (devam)        
        
10:55    11:15    “Evrim Kavramının Ortaya Çıkarttığı Bir Bilim Dalı-Arkeoloji” Mehmet Özdoğan

11:15    11:35    “Evrimin Nicel Ölçütü” Esat Rennan Pekünlü

11:35    11:55    “Evrimsel Açıdan Psikopatoloji” Hakan Karaş

11:55    12:15    Sorular

12:15    13:35    Öğle arası
        
Evrim Öğretimi        
         
13:35    14:05    “Teaching About Evolution: How And Why" Douglas Futuyma

14:05    14:25    “Darwin Yılında Türkiye’de Biyoloji ve Evrim Eğitimi” Aykut Kence

14:25    14:45    “AKP Dönemi Evrim Öğretimi” Şirin Öztürkler, Nazlı Somel

14:45    15:05    Türkiye’de Biyoloji Öğretimi ve Evrim Sema Ergezen

15:05    15:25    “Geleceğin Eğitimcileri: ‘Evrim Sadece Bir Teori’ ” Çiçek Dilek Özyeral- Bakanay

15:25    15:45    “Bir Fen Dersi projesi: Kuşlarda Ayak Adaptasyonu” Barış Savaş

15:45    16:05    Sorular

16:05    16:10    Ara
        
Günlük Yaşamımızda Evrim ve Evrime Örnekler (devam)        
        
16:10    16:30    Primate evolution Philipp Khaitovich

16:30    16:50    “Böceklerde Direncin Evrimi" Kahraman İpekdal

16:50    17:10    Prion Hastalıkları ve Prionların Evrimi Cemal Ün

17:10    17:30    “Omurgalılarda İşitme Duyusunun Evrimi” Özgür Genç

17:30    17:50    Evrim, İnsan Vücudu ve Tıp Murat Kınıkoğlu

17:50    18:10    Sorular
        
18:10    18:25    Kapanış Konuşması – Erhan Nalçacı

II. Evrim, Bilim ve Eğitim Sempozyumu

BİLİM KURULU

Prof. Dr. Aslı Tolun - Boğaziçi Üniversitesi            
            
Öğr. Gör. Dr. Ayhan Sol - ODTÜ            
            
Prof. Dr. Aykut Kence - ODTÜ            
            
Prof. Dr. Battal Çıplak - Akdeniz Üniversitesi            
            
Prof. Dr. Celal Şengör - İTÜ            
            
Yrd. Doç. Dr. Cemal Ün - Yıldız Teknik Üniversitesi            
            
Prof. Dr. Fevzi Bardakçı - Adnan Menderes Üniversitesi            
            
Yrd. Doç. Dr.Hasan Aydın - Ondokuz Mayıs Üniversitesi            
            
Prof. Dr. H. Hüseyin Başıbüyük - Cumhuriyet Üniversitesi            
             
Doç. Dr. İslam Gündüz - Ondokuz Mayıs Üniversitesi            
            
Prof. Dr. İzge Günal - Dokuz Eylül Üniversitesi            
            
Prof. Dr. Mahinur Akkaya - ODTÜ            
            
Prof. Dr. Mehmet Özdoğan - İstanbul Üniversitesi            
            
Doç. Dr.Oğuz Altungöz - Dokuz Eylül Üniversitesi            
            
Yrd. Doç. Dr. Oğuz Özdemir - Muğla Üniversitesi            
            
Prof. Dr. Sema Ergezen - Marmara Üniversitesi            
            
Prof. Dr. Serdar Demirgören - Ege Üniversitesi            
            
Öğr.  Gör. Dr. Serhat İrez - Marmara Üniversitesi            
            
Doç. Dr.Süphan Karaytuğ - Mersin Üniversitesi            
            
Prof. Dr. Yaman Örs - Akdeniz Üniversitesi            
            
Yrd. Doç. Dr.Zeki Apaydın - Ondokuz Mayıs Üniversitesi        

II. Evrim, Bilim ve Eğitim Sempozyumu

DÜZENLEME KURULU
            
Cemsinan Deliduman – İTÜ            
            
Can Karakaya - İstanbul Üniversitesi            
            
Çiçek Dilek Özyeral Bakanay - Marmara Üniversitesi            
            
Deniz Şahin - İTÜ            
            
Ebru Aylar - Ankara Üniversitesi            
            
Gökhan Akbay - ODTÜ            
            
Iraz Akış - İstanbul Üniversitesi            
            
İsmail K. Sağlam - Hacettepe Üniversitesi            
            
İstem Fer - İTÜ            
            
Kahraman İpekdal - Ahi Evran Üniversitesi            
            
Mehmet Somel - CAS-MPG Partner Institute for Computational Biology- Shanghai            
            
Nihan Elmas – İTÜ            
            
Onur Doğan - Osmangazi Üniversitesi            
            
Özgür Genç - Lozan Politeknik Üniversitesi (EPFL)            
            
Özgür Taşkın - Ondokuz Mayıs Üniversitesi            
            
Sarp Kaya - Akdeniz Üniversitesi                    
            
Urartu Özgür Şeker - İTÜ            
            
Ümit Aslanhan - İstanbul Üniversitesi            
            
Zelal Durmuş - Biyoloji Öğretmeni 

Prof. Dr. Douglas Futuyma            

New York Eyalet Üniversitesi' nde ekoloji ve evrim profesörü olan Futuyma evrim konusundaki çalışmalarının yanı sıra önemli bir arazi biyoloğudur. Evrimsel Biyoloji (Evolutionary Biology) adlı kitabı bütün dünyada ders kitabı olarak kullanılan Futuyma’nın lisans öğrencileri için bir kaynak niteliğindeki son kitabı Evolution 2005 yılında yayınlanmış ve 2008 yılında Evrim adıyla Türkçe'ye çevrilmiştir. Futuyma Evrim Çalışma Derneği'nin ve Amerikalı Doğa Bilimcileri Derneği'nin başkanlığını ve Evolution ve Annual Review of Ecology and Systematics dergilerinin editörlüğünü yapmıştır. 25 Nisan 2006' da Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Bilimler Akademisi'ne üye olarak seçilmiştir.            

 

Prof. Dr. Philipp Khaitovich            

Moskova'da 1990-1994 arasında biyoloji okumuş, 1995-1999 arasında University of Illinois at Chicago'da moleküler biyoloji doktorası yapmış,  2000-2006 arasında ise Leipzig'de Max-Planck Evrimsel Antropoloji Enstitüsü'nde doktora sonrası araştırmacı olarak calışmıştır. Khaitovich 2006 yılından beri Sanghay'da, Çin Bilimler Akademisi-Max Planck Hesaplamalı Biyoloji Ortak Enstitüsü'nde profesördür.            
Ribozomal RNA, gen anlatımı, insan evrimsel genetiği ve son zamanlarda yaşlanma üzerine calışmıştır. Özellikle 2000'li yıllarda Svante Paabo ile birlikte gen anlatımı düzeyinde insan ve şempanze karşılaştırmaları konusunda calışmalarıyla tanınmıştır. 2004  yılında yayınlanan gen anlatımının nötral evrimi tezi, moleküler evrim alanında bu dönemde yapılan yol gösterici çalışmalardan biri olmuştur.            
            

Sempozyum bitti, evrim sürüyor!...            
            
Uzun ve yoğun bir hazırlık sürecinin sonunda II. Evrim, Bilim ve Eğitim Sempozyumu’nu tamamlamış olduk. Bu sürecin teknik olmasından ziyade belli ilkeler etrafında gönüllü bir birliktelikle oluşturulmasının temel hedefi, mevcut duruma daha aktif bir müdahaleyi örmekti. Geniş bir bilim kurulu, düzenleme kurulu ve diğer destekçilerle yürütülen çalışma hocalarımızın katkısının yanında genç akademisyenlerin ilgisi ve katkısı ile ilerledi.             
            
Sempozyumun toplumsal bağını artırmak önemliydi. Bu bağlamda uluslararası konuklarla iletişim yürütülmesi, öğretmen katılımını artırmak için denenen yollar, üniversitelerde öğrencilerle örgütlenen ayağı, basınla iletişimin sağlanması ve internet üzerinden geniş duyurusu gibi birkaç düzlemde yürütülen bir çalışma oldu.             
            
Sempozyumun başarıyla tamamlanmasının temel kaynağı olan katılımcıların yoğun ilgisi, bu konuda yapmamız gereken çok şey olduğunu göstermektedir. Üniversite Konseyleri Derneği Yönetim Kurulu sempozyumun ardından yapılan değerlendirmeler sonucunda evrim konusunda üretimlerine aralıksız bir şekilde devam etme kararı almıştır.             
            
Öğretmenlere yönelik yapılacak toplantılarla evrim eğitiminin daha geniş bir eğitimci toplamıyla tartışılması öncelikli görevlerimiz arasındadır. Evrimi anlamanın ve anlatmanın en önemli ayağını oluşturması gereken eğitim sistemimizin içinde bulunduğu durum evrim eğitimi başlığını çok önemli hale getirmektedir.            
            
Evrim konusunu ülke geneline taşıyacak etkinliklerin planlanması, bu konunun çok daha geniş kesimlerle paylaşılması, bu alandaki üretimlerin sürekli ve yaygın hale getirilmesi gerekmektedir. Bu yöndeki çalışmalara en yakın zamanda başlanacaktır.            
            
III. Evrim, Bilim ve Eğitim Sempozyumu’nun düzenlenmesi de şimdiden gündemimizde olacaktır.            
            
Bu süreçte birlikte tartışmak, paylaşmak ve üretmek bizim için büyük önem taşıyor. Düzenli olarak güncellenecek olan www.evrimsempozyumu.org adresinden etkinliklerimizi takip edebilir, çalışmalarımıza katkı koymak, fikirlerinizi paylaşmak için iletiş[email protected] adresinden bize ulaşabilirsiniz.             
            
II. Evrim, Bilim ve Eğitim Sempozyumu’nda yer alan sunumlar internet sitemize yüklenmiştir, video görüntüleri ise çok yakında siteye yüklenecektir.             
            
Sempozyum kitabının hazırlıkları devam etmektedir, kitap Ağustos ayında basılacaktır. Kitabı temin etmek isteyen katılımcılar taleplerini e-posta ile iletebilirler.            
            
25/05/2009

Pellentesque sed vehicula velit, vitae vulputate velit. Morbi nec porta augue, et dignissim enim. Vivamus suscipit, lorem vitae rhoncus pharetra, erat nisl scelerisque magna, ut mollis dui eros eget libero. Vivamus ut ornare tellus. Aliquam tortor leo, pharetra non congue sit amet, bibendum sit amet enim. Nullam sit amet malesuada justo.
Pellentesque sed vehicula velit, vitae vulputate velit. Morbi nec porta augue, et dignissim enim. Vivamus suscipit, lorem vitae rhoncus pharetra, erat nisl scelerisque magna, ut mollis dui eros eget libero. Vivamus ut ornare tellus. Aliquam tortor leo, pharetra non congue sit amet, bibendum sit amet enim. Nullam sit amet malesuada justo.
Pellentesque sed vehicula velit, vitae vulputate velit. Morbi nec porta augue, et dignissim enim. Vivamus suscipit, lorem vitae rhoncus pharetra, erat nisl scelerisque magna, ut mollis dui eros eget libero. Vivamus ut ornare tellus. Aliquam tortor leo, pharetra non congue sit amet, bibendum sit amet enim. Nullam sit amet malesuada justo.