Loading...

 

VI. EVRİM, BİLİM VE EĞİTİM SEMPOZYUMU

 

Evrim yoksa bilim de yok!

Dünyada ve Türkiye'de toplumlar bir kez daha birbirine zıt olgular yumağına dönüşmüş durumda. Olanaklar ve eşitsizlikler, ilerleme ve gerileme iç içe. Teknoloji akıllı ama toplumlar aklını yitirmiş gibi.

Bir yanda eğitim hayatları boyunca evrim sözcüğünü duymayan öğrenciler, öte yanda DNA hasarı ve tamir mekanizmaları ile ilgili kazanılan bilim ödülleri.

Bir yanda genleri çıkarıp ekleyen yeni metotlar, öte yanda tekellerin patent savaşları.

Bir yanda meraklı, genç, dinamik milyonlarca bilim emekçisi, diğer yanda işsizlik, fonlar, şirketler, projeler, sanayi işbirliği baskısı.

Türkiye ve dünyadaki duruma bakıldığında büyük bir çelişkiler yumağı görülüyor olsa da aslında tablo net: Bilim bir kıskacın içinde. Birbirini besleyen sermaye ve gericiliğin kıskacı...

Bugün evrimi savunmanın, saygın bilim yapmanın ve bilimsel bilgiyi yaygınlaştırmanın tek yolu düzen tarafından yaratılan kuşatmanın farkına varıp bu boyunduruktan kurtulmaktan geçiyor.

Gericilik ve piyasacılık bilime birlikte saldırıyor. Bilimde indirgemeci yaklaşımlar hâkim oluyor. Evrenin, dünyanın, canlılığın ve insanın tarihini hiçe sayan bir yaklaşım, dönüştürücü/devrimci bilimin de özünde olan anlamı, eleştirel düşünceyi ve değiştirme iradesini yok etme uğraşısı içinde.

Bilim ise ancak bir aydınlanma ve toplumsal değişim mücadelesinin sonucunda maddi zeminine kavuşabilir. Ancak piyasanın kuşatmasından kurtulduğunda toplumun ve içinde yaşadığımız doğanın yararı için üretilebilir.

Bu koşullar altında VI. Evrim, Bilim ve Eğitim Sempozyumu’nu düzenliyoruz.

Geride bıraktığımız 10 küsur yıl boyunca binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen Evrim, Bilim ve Eğitim Sempozyumlarının enerjisine güvenerek bu yıl mücadele eksenini genişleterek devam ediyoruz ve sempozyumu bu yıl Bilim ve Aydınlanma Akademisi ile birlikte hayata geçiriyoruz.

VI. Sempozyumda, yeni gelişmelerin de paylaşılacağı evrimsel biyoloji oturumlarının yanı sıra, müfredatların son durumu ve öğretmen eğitimi gibi başlıklar üzerinden eğitim sistemi değerlendirilecek. Bilim tarihinden örnekler ile kapitalizm-bilim ilişkisi ele alınacak. "İnsanın doğası var mı?" tartışmalarının da yer alacağı sempozyumun önemli bir başlığı da bilimsel üretim ile toplumsal ilerleme arasındaki ilişkiye dair değerlendirmeler olacak.

Tüm öğrencileri, öğretmenleri, akademisyenleri ve halkımızı 23-24 Aralık 2017 tarihlerinde Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenecek olan VI. Evrim, Bilim ve Eğitim Sempozyumu'na davet ediyoruz.

Çağrımız birlikte tartışmak, üretmek ve bilimi içine düştüğü kıskaçtan kurtarmak için!


| Üniversite Konseyleri Derneği
| Bilim ve Aydınlanma Akademisi Girişimi
| Gericiliğe Karşı Aydınlanma Hareketi 

 

 

 

VI. Evrim, Bilim ve Eğitim Sempozyum Programı

       

23 Aralık 2017         
         
08.00 – 09.30 Kayıt          
         
09.30 – 09.45 Açılış konuşması – Rıfat Okçabol          
         
Konferans:          
09.45 – 10.30 "Yaşamın çeşitliliğini anlamada evrim kuramının gücü" İsmail Sağlam          
         
Oturum: Eğitime müdahale ve aydınlanma mücadelesi

10.40 - 11.00 “AKP döneminde eğitimin 15 yıllık bilançosu” Onur Seçkin

11.00 - 11.20 “Müfredat değil, ölüm fermanı” Rıfat Okçabol    

11.20 - 11.40 “Okul pratiğinde gerici adımlar” Nazlı Can, Bahattin Pusaoğlu, Hülya Tastekin

11.40 - 12.00 "Müfredatlarımızda evrimsel biyoloji konusunun yer alması ve kapsamının artırılması” Dilek Koptekin [Evo - Eko Derneği]

12.00 – 12.20 "Zorunlu din dersinden müfredat değişikliğine aydınlanma mücadelesi" Gökçen Düzkaya [Aydınlanma Hareketi] 

12.20 - 12.40 Sorular ve cevaplar

12.40-13.40 Öğle arası

Oturum: Biyoteknolojide güncel gelişmeler

13.40 - 14.00 “CRISPR/CAS9 Genom Düzeltmesi” Oğuz Altungöz

14.00 - 14.20 "Mechanoepigenetics" Yannis Missirlis

14.20 - 14.40 "Kansere evrimsel yaklaşımlar: Kanseri yenmede yeni umutlar" Efe Sezgin

14.40 - 15.00 "Genetiği değiştirilmiş organizmaların üretimi ve tüketiminde olası riskler ve yararlar" Mahinur Akkaya

15.00 - 15.20 Sorular ve cevaplar

15.20 - 15.40 Ara

Oturum: Yerleşik yaşam ve tarım: Öncesi ve sonrası

15.40-16.00 "Paleoekolojik ve Paleocoğrafik yaklaşımlar ışığı altında Anadolu Hominoid Fosil Kayıtları" Serdar Mayda

16.00-16.20 "Antik DNA, Neolitik Geçiş ve Anadolu toplumlarının demografik tarihi" Mehmet Somel

16.20-16.40 "Evcilleştirme tarihine bir bakış: Çiftlik hayvanlarının kökenleri" Iraz Akış

16.40-17.00 “Besin üretimine gecişin farklı yansımaları: Farklı Neolitik yaşam biçimleri” Mehmet Özdoğan

17.00-17.20 "Tarım ve hayvancılığın insan beslenmesi ve evrimine etkileri" Cihan Demirci

17.20-17.40 Sorular ve cevaplar


24 Aralık 2017          
         
Konferans:          
10.00 – 10.45 "Bilim tarihinin neresindeyiz?” Erhan Nalçacı

Oturum: Bilim ilerlerken toplum neden ilerlemiyor?

11.00 – 11.20 "Teknoloji insanlığı kurtarabilir mi?" Anıl Çınar         

11.20 – 11.40 "Yapay zekanın teorik ve pratik sınırları" Yavuz Köroğlu

11.40 – 12.00 "Başka bir Mars mümkün!" Mehmet Ali Olpak, Murat Kavuşan

12.00 – 12.20 "Nobel alan Nazi: Konrad Lorenz" Hasan Çalışkan, Erhan Nalçacı

12.20 - 12.40 "Bilimin toplumsal işlevi" Akif Akalın

12.40 - 13.00 Sorular ve cevaplar

13.00 – 14.00 Öğle Arası   

Oturum: İnsan doğası var mı? [PsikesoL Kolektifi] 

14.00 - 14.20 “İnsanın özü: Marx ne tartıştı, biz ne anladık?" Endam Köybaşı

14.20 -14.40 "İnsan bencil midir?" Berna Yiğitbaş

14.40 - 15.00 "Saldırganlık insanın doğasında mı var?" Eren Ezgi Gevher

15.00 - 15.20 "İnanmak, insanın yazgısı mı?" Sena İster Güneytepe

15.20 - 15.40 Sorular ve cevaplar

15.40-16.00 Ara

Oturum: Hayvan Davranışı ve İşbirliğinin Evrimi

16.00-16.20 "Hayvan zihni” İpek Külahçı

16.20-16.40 “Hayvanlarda işbirliği ve koordinasyonun evrimi: Ebeveynlikten, düşmanlara karşı savunmaya" Çağlar Akçay

16.40-17.00 "Son araştırmalar ışığında evcil köpeğin evrimi" Can Bilgin

17.00-17.20 Sorular ve cevaplar
         
Kapanış konuşması – Erhan Nalçacı   
 

 

 

VI. Evrim, Bilim ve Eğitim Sempozyumu

DÜZENLEME KURULU
         

Duha Alioğlu - Hacettepe Üniversitesi

Ezgi Altınışık - Ostrava Üniversitesi

Gizem Gül - Genetik

Iraz Akış - İstanbul Üniversitesi

Mehmet Somel - Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Oğuz Şavk - Boğaziçi Üniversitesi

Ozan Karakaş - Uludağ Üniversitesi

Zelal Özgür Durmuş - Fen Eğitimcisi