Loading...

V. EVRİM, BİLİM VE EĞİTİM SEMPOZYUMU

         
Dünü anlamak, yarını aydınlatmak için

V. Evrim, Bilim ve Eğitim Sempozyumu

Türkiye’de iktidar ve cemaatler, bilimsel düşünceyi, yani maddeci, tarihselci ve eleştirel bakış açısını toplumdan silmek için uğraşıyor. İnsanlığın aydın ve üretken bir toplum arayışına yol gösterecek bakış açısı saldırı altında. Eğitim, sağlık, kültür-sanat bu saldırıdan nasibini alırken, biyolojik evrimin inkârı ile kadınların toplumsal konumunun gerilemesi aynı kaynaktan besleniyor. Bilimsel üretim sermayenin hizmetine koşuluyor, toplum ise dinselleşmeye mahkum ediliyor.         
         
Türkiye’nin ilerici kesimleri olarak bunun önüne geçmeye kararlıyız. Çabamız gerici iktidara karşı siyasi tavır almayı da, düşünsel tavır almayı da gerektiriyor. Fen ve sosyal bilimler alanındaki gelişmeleri daha fazla takip etmeye, tarihsel maddeci ve bilimsel düşünce pratiklerimizi geliştirmeye, var olan bilgi birikimine katkı koymaya ihtiyacımız var.          
         
Sonuncusunu Haziran Direnişi'nin hemen ertesinde gerçekleştirdiğimiz evrim sempozyumu, geçtiğimiz 10 yıl içinde bilimsel düşünce mücadelesinin toplumsal mücadele içinde yer etmesini sağlayan bir girişim oldu. Sempozyum, bilimsel düşünce saldırıya maruz kalmaya devam ederken, evrime ilgi duyan, öğrenmek ve anlatmak isteyen insanları bir araya getirdi, bilimsel düşüncenin yaygınlaşması yönünde önemli bir birikim yarattı.          
         
Bu yıl beşincisi düzenlenecek olan Sempozyum'da, evrimsel biyoloji başta olmak üzere fen bilimlerinin bir dizi alanındaki yeni gelişmeleri paylaşacak, aynı zamanda bilim felsefesi alanında beraber tartışma yürüteceğiz. Toplantımızda insanın toplumsal bir canlı olarak irdelendiği ve insan evriminde önemli dönüm noktalarının tartışıldığı sunumlar yer alacak. Ayrıca eğitimde dinselleşmeye karşı veli ve öğretmenlerin mücadele deneyimlerinin paylaşıldığı oturumlara yer vereceğiz.          
         
Başta öğrenciler, öğretmenler ve bilim emekçileri olmak üzere tüm halkımızı 19-20 Aralık 2015 tarihlerinde Boğaziçi Üniversitesi Garanti Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek olan sempozyuma bekliyoruz.         

V. Evrim, Bilim ve Eğitim Sempozyum Programı

         
19 Aralık 2015          
         
08.00 – 09.30 Kayıt          
         
09.30 – 09.40 Açılış konuşması – Arzu Çelik          
         
Konferans:          
09.45 – 10.30 "Evrim Kuramına Giriş" Kahraman İpekdal          
         
Oturum: Ekoloji ve Evrim          
10.50 – 11.10 “Belirteç Türler: Beklenmedik Canlılardan Gelen Beklenmedik İpuçları” Mert Elverici          
11.10 – 11.30 “İstilacı Türler ve Evrim” Evrim Kalkan          
11.30 – 11.50 “Türkiye'de Sulak Alanların Evrimi” Korhan Özkan          
11.50 – 12.10 Sorular ve cevaplar          
         
12.10 – 13.30 Öğle Arası          
         
Oturum: Eğitim Deneyimleri İçinde Evrim          
13.30 – 13.50 “Fen Eğitiminde Bir Problem: Sözdebilim” Ebru Mugaloğlu          
13.50 – 14.10 “Yapılandırmacılık ve Neoliberalizm Gölgesinde Evrim Eğitimi Araştırmalarının Dünü, Bugünü ve Olası Geleceği” Özgür Taşkın          
14.10 – 14.30 “Hukuk Fakültesinde Evrim'den Bahsetmek: Ne Alakası Var?" Cenk Yiğiter          
14.30 – 14.50 “Küba'da Fen Bilimleri Eğitimi” Derya Ünlü          
14.50 – 15.10 Sorular ve cevaplar          
         
Oturum: İnsan Nasıl İnsan Oldu?          
15.30 – 15.50 “Toplumlar ve Eşitlik Kültürünün Kökenleri” Adile Aslan Avar          
15.50 – 16.10 “Dinin Toplumsal Kökeni” İlker Belek          
16.10 – 16.30 “Anaerkillikten Ataerkilliğe Kadının Toplumsal Rolü” Zerrin Arslan          
16.30 – 16.50 “Özel Mülkiyetin Kökeni: Hırsızlık Tabiatımızda Var mı?” Ali Somel          
16.50 – 17.10 Sorular ve cevaplar          
         
         
20 Aralık 2015          
         
Konferans:          
10.00 – 10.45 "İç Ortak Yaşam (endosimbiyozis) ve Evrimin Tarihselliği" Ergi Deniz Özsoy          
         
Oturum: Kuşların Evrimi          
11.00 – 11.20 “Kuşların Sürüngenlerle Olan İlişkisi, Evrimi ve Sistematiği” Utku Perktaş          
11.20 – 11.40 “Kuşlarda Doğal Seçilim Örnekleri” Hakan Gür          
11.40 – 12.00 “Kuşlarda Üreme Stratejileri” Sancar Barış          
12.00 – 12.20 “Kuş Göçleri ve Göçün Evrimi” Kiraz Erciyas Yavuz          
12.20 – 12.40 Sorular ve cevaplar          
         
12.40 – 13.50 Öğle Arası          
         
Oturum: Evrimsel Genetik          
13.50 – 14.10 “Genler ve İnsanlık Tarihine Yolculuk” Mehmet Somel          
14.10 – 14.30 “Evrimde Moleküler Süreçler” Çağatay Tarhan          
14.30 – 14.50 “Geçmişin İzinde: Antik DNA” Gülşah Kılınç          
14.50 – 15.10 “Genlerimizdeki Evrim İzleri” Aslı Tolun          
15.10 – 15.30 Sorular ve cevaplar          
         
Oturum: Tarih İçinde Evrim Kuramı          
15.50 – 16.10 “Bilim Tarihinde Evrim” Erol Eroğlu          
16.10 – 16.30 “Fransız Devrimi ve Lamarck” Erhan Nalçacı          
16.30 – 16.50 “Modern Sentezin Ruhu: Richard Dawkins Uzaydan Gelmedi” Gökhan Akbay          
16.50 – 17.10 Sorular ve cevaplar          
         
17.10 – 17.20 Kapanış konuşması – Ebru Aylar          

V. Evrim, Bilim ve Eğitim Sempozyumu

BİLİM KURULU

         
Doç. Dr. Adile Arslan Avar-İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü          
Prof. Dr. Aslı Tolun-Boğaziçi Üniversitesi          
Doç. Dr. Cemal Ün-Ege Üniversitesi          
Prof. Dr. Cihan Demirci-İstanbul Üniversitesi          
Dr. Çağatay Tarhan-İstanbul Üniversitesi          
Dr. Çiçek Dilek Bakanay-Fen Eğitimcisi          
Yrd. Doç. Dr. Devrim Güven-Boğaziçi Üniversitesi          
Yrd. Doç. Dr. Ebru Aylar-Ankara Üniversitesi          
Doç. Dr. Ercan Arıcan-İstanbul Üniversitesi          
Prof. Dr. Engin Umut Akkaya-Bilkent Üniversitesi          
Doç. Dr. Ergi Deniz Özsoy-Hacettepe Üniversitesi          
Prof. Dr. Erhan Nalçacı-Ankara Üniversitesi          
Prof. Dr. H. Erol Eroğlu-Süleyman Demirel Üniversitesi          
Dr. Iraz Akış-İstanbul Üniversitesi          
Prof. Dr. İzge Günal-Dokuz Eylül Üniversitesi          
Prof. Dr. Mahinur S. Akkaya-Orta Doğu Teknik Üniversitesi          
Doç. Dr. Mehmet Somel-Orta Doğu Teknik Üniversitesi          
Prof. Dr. Meral Kence-Orta Doğu Teknik Üniversitesi          
Dr. Nazlı Cihan-İstanbul Üniversitesi          
Doç. Dr. Oğuz Altungöz-Dokuz Eylül Üniversitesi          
Doç. Dr. Özgür Taşkın-Ondokuz Mayıs Üniversitesi          
Prof. Dr. Serdar Demirgören-Ege Üniversitesi          
Doç. Dr. Serhat İrez-Marmara Üniversitesi          
Doç. Dr. Serpil Eroğlu-Mustafa Kemal Üniversitesi          
Doç. Dr. Utku Perktaş-Hacettepe Üniversitesi          
Yrd. Doc. Dr. Zerrin Arslan - Mustafa Kemal Üniversitesi          

V. Evrim, Bilim ve Eğitim Sempozyumu

DÜZENLEME KURULU
         
Billur Bektaş - İstanbul Teknik Üniversitesi          
Çiğdem Ülküseven - Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü          
Dilek Şahin - Boğaziçi Üniversitesi          
Ekin Sağlıcan - Orta Doğu Teknik Üniversitesi          
Ezgi Altınışık - Ostrava Üniversitesi          
Fatma Pınar Arslan - İstanbul Medeniyet Üniversitesi          
Gizem Gül - Boğaziçi Üniversitesi          
Iraz Akış - İstanbul Üniversitesi          
Mehmet Somel - Orta Doğu Teknik Üniversitesi          
Utku Perktaş - Hacettepe Üniversitesi          
Zelal Özgür Durmuş - Fen Eğitimcisi          

...