Loading...

Üç topluluktan öğrenciler anlatıyor, 
Türkiye Evrimle Tanışıyor: İstanbul!

20-21 Ekim tarihlerinde Avrupa Evrimsel Biyoloji Topluluğu’nun (ESEB) desteği ile evrim başlığında çalışma yürüten üç üniversite öğrenci topluluğu ortak bir etkinlik gerçekleştirecek.

Etkinliği Kimler Düzenliyor?

*Orta Doğu Teknik Üniversitesi Biyoloji ve Genetik Topluluğu (ODTÜ BİYOGEN) – Evrim Ağacı,

*İstanbul Üniversitesi Bilimsel ve Sosyal Araştırmalar Kulübü (İ.Ü. BİSAK),

*İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Araştırmalar Kulübü (İTÜ SAK) – Evrim Atölyesi 

öğrencileri evrim mekanizmalarından başlayarak birçok konuda sunumlar yapacak. Etkinlik boyunca üniversite öğrencilerinin yapacağı sunumlar herhangi bir lise öğrencisinin, mühendisin, terzinin veya fabrika işçisinin de anlayacağı düzeyde ve sıkıcı olmayan bir havada gerçekleşecek.

Etkinlik katılım ücretsizdir ve sempozyum sonunda katılım belgesi verilecektir.

Tarih: 
20-21 Ekim 2012 (Cumartesi – Pazar)

Yer: 
İstanbul Teknik Üniversitesi(İTÜ) Maslak Yerleşkesi – Kültür Sanat Birliği(KSB) Büyük Salon (Oditoryum)
 
Kayıt ve iletişim:
Etkinliğe katılmanız için internet kayıt formunu doldurmanız zorunludur.
Etkinlik afişini indirebilirsiniz.